Sprawdź wszystkie nasze

SZKOLENIA

Jak sprawić, by szkolenia były efektywną metodą rozwijania kompetencji i umiejętności pracowników? Oto nasza recepta: każde szkolenie, które dla Państwa przygotowujemy, to projekt, który składa się z następujących etapów:

1. Spotkanie z Klientem – zasada poufności i uczciwości

To, co dla nas najważniejsze, to jak najlepsze zrozumienie Państwa sytuacji oraz oczekiwanego efektu. Z naszego doświadczenia wynika, że najskuteczniejszą formą jest osobiste spotkanie z Klientem. Każdemu z nich gwarantujemy poufność dotyczącą jego działalności oraz w sytuacji, gdy mamy wątpliwości, co do oczekiwań – mówienie wprost.

2. Budowanie szkolenia – zasada 50/50

Do każdego tematu szkolenia mamy wiele sprawdzonych narzędzi podnoszących umiejętności Państwa pracowników, ale czy to, że zadziałały one w innych organizacjach, oznacza, że zadziałają również u Państwa? Niekoniecznie. W związku z tym zgodnie z naszą zasadą 50/50 – 50% szkolenia stanowią narzędzia sprawdzone, poparte mechanizmami psychologicznymi oraz efektami u naszych Klientów, a 50% narzędzia wypracowane specjalnie dla Państwa, oparte o doświadczenia i naturalne środowisko, w którym Państwo funkcjonujecie.

3. Przeprowadzenie szkolenia – zasada 90/10/2

Warsztat szkoleniowy to najbardziej efektywna metoda szkoleniowa. W jaki sposób gwarantujemy efektywność warsztatową?

90 – tyle procent czasu uczestnicy szkolenia ćwiczą nowe narzędzia, sprawdzają, co w ich środowisku zadziała najlepiej, wypracowują najbardziej przydatne rozwiązania do efektywnego działania na swoim stanowisku.

10 – tyle procent czasu zajmuje na szkoleniu naszym trenerom teoria rozumiana jako wprowadzenie do narzędzi, wyjaśnienie mechanizmów działających na podwładnego, klienta, współpracownika.

2 – to właśnie dwóch trenerów prowadzi każdy warsztat przygotowany dla Państwa – to gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu efektywności uczenia się przez Państwa pracowników podczas szkolenia.

4. Efekt końcowy – zasada trójkąta

W związku z tym, że trzy strony biorą udział w projekcie szkoleniowym – Klient – Uczestnicy – WEM consulting – informacje o szkoleniu otrzymujecie Państwo z 3 źródeł – badamy efektywność uczestników, zbieramy opinię od Państwa oraz przedstawiamy naszą informację zwrotną dla Państwa.

ZOBACZ WIĘCEJ