czas – jak to robić, żeby się wyrobić?

A na szkoleniu m.in.:

  • jak efektywnie organizować pracę w ograniczonym czasie
  • jak stawiać cele zawodowe
  • określanie priorytetów
  • nastawienie na cel a zarządzanie czasem
  • narzędzia do planowania i organizowania czasu pracy
  • pożeracze czasu
  • zmiana nawyków
  • asertywność w zarządzaniu czasem
  • radzenie sobie ze stresem