BADANIE OSOBOWOŚCI

Osobowość to nasze podstawowe predyspozycje do zachowywania się w określony sposób. Osobowość jest uznawana za najlepszy wskaźnik naszego powodzenia zawodowego w określonych rolach, naszych predyspozycji na określone stanowiska, a także naszej odporności na stres. To nasza osobowość determinuje jak radzimy sobie z tym, co nas w życiu spotyka.

My do badania osobowości wykorzystujemy system FACET5, którego posiadamy akredytację.

Facet5 jest pierwszym narzędziem opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu w oparciu właśnie o model Wielkiej Piątki. Model Wielkiej Piątki jest najbardziej nowoczesnym modelem opisywania osobowości człowieka. Obecnie większość  psychologów oraz środowiska akademickie na całym świecie uznają Wielką Piątkę aspektów osobowości człowieka za „standardowy” sposób opisywania związanych z nią zachowań a badanie aż pięciu aspektów osobowości jest podstawowym minimum koniecznym do kompleksowego  opisywania osobowości.

Facet5 jest zarejestrowany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jak wygląda badanie?

System ten jest całkowicie oparty o rozwiązania internetowe, osoba, która wypełnia kwestionariusz dostaje link a samo jego wypełnienie  trwa około 15 minut.

Ten system posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001:2005.

Do czego możemy wykorzystać Facet5?

System narzędzi psychometrycznych Facet5 pomaga w zarządzaniu każdą fazą rozwoju pracowników w firmie – od chwili ich zatrudnienia do momentu zwolnienia.

Między innymi do:

  • rozwoju własnego
  • rozwoju pracowników
  • rekrutacji i selekcji
  • motywowania pracowników
  • integrowania
  • budowania i reorganizacji zespołów
  • przywództwa
  • zarządzania talentami
  • budowania i zmiany kultury organizacyjnej

 

Jeśli chcesz skorzystać z badania osobowości dla siebie lub swoich pracowników – skontaktuj się z nami.