wojna i pokój – jak zarządzać konfliktem?

A na szkoleniu m.in.:

  • czym jest konflikt
  • źródła konfliktów
  • diagnoza stylu reagowania na konflikt
  • konflikt jako szansa na rozwój
  • rozwiązywanie konfliktu
  • gry transakcyjne a konflikt
  • niejasna komunikacja a konflikt
  • konflikt, stres i emocje
  • rozwój kompetencji społecznych niwelujących konflikty
  • wypracowanie indywidualnej strategii podejścia do konfliktu