follow me – jak poprowadzić zespół do sukcesu?

A na szkoleniu m.in.:

 • styl partnerski w zarządzaniu
 • komunikacja jako podstawowe narzędzie menadżera
 • zasady współpracy z zespołem
 • rekrutacja pracowników do zespołu
 • wdrażanie pracowników
 • budowanie autorytetu
 • postawa asertywna
 • delegowanie i egzekwowanie zadań
 • informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie zarządzania ludźmi
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • indywidualne podejście do pracowników
 • typy osobowości w zespole
 • motywowanie pracowników
 • zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
 • zarządzanie rozwojem pracowników
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • przeprowadzanie zespołu przez proces zmian
 • coachingowy styl zarządzania
 • radzenie sobie ze stresem i emocjami