tribal leadership- jak poprowadzić zespół do sukcesu?

 • A na szkoleniu m.in.:

  • czym charakteryzują się plemiona
  • kim jest przywódca plemienny i czym różni się od klasycznego menadżera
  • 5 poziomów przywództwa plemiennego
  • po czym rozpoznać na którym poziomie przywództwa plemiennego jestem?
  • jak komunikuje się plemię na danym poziomie
  • jak przekonania wpływają na zachowania i postawy charakteryzujące konkretny poziom przywództwa plemiennego
  • narzędzia do przeprowadzenia plemienia na wyższy poziom
  • wzmocnienie postawy przywódcy plemiennego
  • waga wspólnych wartości i celów, którymi kieruje się plemię
  • fenomen zespołów 3-osobowych
  • wyzwania stojące przed przywódcą plemiennym
  • rozwiązywanie konfliktów – wyznacznik poziomu przywództwa plemiennego
  • nabycie umiejętności zdiagnozowania poziomu przywództwa plemiennego
  • narzędziownik przywódcy plemiennego