prawa ręka szefa – nowoczesny asystent

A na szkoleniu m.in.:

  • zasady komunikacji i współpracy z szefem
  • odpowiedzialność za decyzje
  • proponowanie rozwiązań
  • planowanie i organizacja czasu pracy
  • indywidualne dopasowanie stylu pracy własnej do stylu pracy szefa
  • zachowania asertywne
  • umiejętność zadawania pytań
  • etykieta w biznesie
  • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
  • budowanie wizerunku firmy