zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami jest tematem bardzo istotnym z punktu widzenia rozwoju każdej firmy, często zaniedbywanym.

Co dla nas oznacza zarządzanie talentami? Z naszego doświadczenia wynika, że zarządzanie talentami poprzez cykl szkoleń, coachingów, mentoring może nie być wystarczające. Nie utrzyma motywacji oraz zaangażowania na wysokim poziomie i co ważne – nie zatrzyma talentu wewnątrz organizacji. Dlatego naszych Klientów zachęcamy, żeby zacząć od świetnej komunikacji wewnątrz firmy i od dbania o ludzi – od najniższego do najwyższego szczebla. Ważne jest to, aby dobrze zdiagnozować talent – ponieważ uważamy, że talentami mogą być zarówno ludzie z wielkim potencjałem rozwojowym, świetnymi wynikami czy niespotykanymi kompetencjami, jak i ludzie, którzy są  zmotywowani, nastawieni na rozwój i osiąganie celów.

W ramach zarządzania talentami oferujemy między innymi:

– analizę firmy Klienta pod kątem zarządzania talentami

– ułożenie planu i działań w obszarze zarządzania talentami

– diagnozę potencjału uczestników projektu – w tym development centre

– przygotowanie programów rozwojowych dla uczestników i ich przełożonych

– realizację planów rozwojowych

– wsparcie i konsultacje podczas całego procesu