kultura organizacyjna

Coraz częściej to pracownik i Klient wybiera firmy, z którymi chce współpracować, a przy obecnej dostępności do opinii w Internecie decyzja jest prosta do podjęcia. Coraz częściej wygrywa Klient, który prezentuje oraz realizuje w sposób spójny wizję i misję działania firmy łączące się ze strategią. Te elementy doskonale widać przez pryzmatwartości reprezentowanych przez firmę, czyli tak naprawdę przez pracowników firmy – od najniższego do najwyższego szczebla. To po ich zachowaniach wiemy, jakie kluczowe wartości charakteryzują daną firmę, czy jest tam miejsce, np. na zaufanie, partnerstwo, uczciwość.

Jasno określona kultura organizacyjna zdecydowanie ułatwia operacyjne działanie naszych Klientów – zarówno w kwestiach dotyczących zatrudnienia jak i kluczowych decyzji biznesowych. 

Każda firma posiada kulturę organizacyjną i coraz częściej świadome jej tworzenie stanowi   o przewadze konkurencyjnej. WEM Consulting wspiera rozwój firm w procesie tworzenia, wdrażania oraz działania w oparciu o kulturę organizacyjną.