Jest pierwszy dzień lipca, więc za nami półmetek roku szkoleniowego (lipiec, sierpień to okres wakacyjny również w szkoleniach 😊). Czym różniło się to półrocze od lat ubiegłych? Jakie trendy obserwujemy w szkoleniach podnoszących kompetencje miękkie wśród pracowników? Co zauważają i czego potrzebują szefowie firm dla pracowników i zespołów, by rozwijać i tworzyć efektywne biznesy?

Wyzwania stojące przed liderami

Już od ponad roku obserwujemy duże zmiany w kontekście oczekiwań stojących przed liderami – głównie menadżerami średniego szczebla. Bez wątpienia nadal kluczowe są aspekty i umiejętności związane z budowaniem autorytetu tj. komunikacja i współpraca, delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie pracowników. W ostatnim okresie widzimy większą potrzebę umiejętności przeprowadzania zespołów przez proces zmian, rozwiązywania konfliktów oraz zarządzaniem własnymi emocjami i emocjami podwładnych. Coraz bardziej kluczowy staje się poziom odporności na stres, umiejętność regulowania emocji – umiejętność równowagi między poziomem samokontroli a samoregulacji.

Z jednej strony od menadżerów średniego szczebla oczekuje się większej odpowiedzialności za realizację celów, osiąganie wyników, a z drugiej, wspierania pracowników. Stąd obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na szkolenia, które dają konkretne narzędzia z planowania i organizacji czasu pracy. Równolegle w naszych szkoleniach znajduje się coraz więcej narzędzi psychologicznych pozwalających na radzenie sobie ze stresem własnym i podwładnych.

Dodatkowo, w związku z sytuacją na rynku pracownika, z którego trudno pozyskać dobrych pracowników do firmy, działy HR coraz częściej inwestują w szkolenia z prowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji przez menadżerów. Dzięki niemu są w stanie zwiększyć skuteczność procesów rekrutacyjnych w swoich firmach oraz budują wizerunek solidnego pracodawcy.

Wyzwania stojące przed pracownikiem

Każdego z nas dotknęły wydarzenia z ostatnich dwóch lat (covid, wojna). Wpłynęły one na poczucie naszego bezpieczeństwa, pokazały, że otoczenie zewnętrzne jest nieprzewidywalne, nie da się go kontrolować. Każdy z nas u siebie lub u kogoś w najbliższym otoczeniu zaobserwował znaczne pogorszenie kondycji psychofizycznej. Badania pokazują znaczny wzrost wsparcia psychoterapeutycznego, a firmy coraz częściej zapewniają pracownikom konsultacje z psychologiem, czy psychoterapeutą. W ostatnim czasie oprócz podnoszenia kompetencji związanych z umiejętnością komunikacji i współpracy, sprzedaży, negocjacji, usprawnienia organizacji czasu pracy, dwa główne obszary, na które kładli nacisk szefowie organizując szkolenia dla pracowników, to: umiejętność obniżania poziomu stresu oraz praca nad poczuciem sensu i celu w pracy, co zapobiega wypaleniu zawodowemu. W czasach braku poczucia bezpieczeństwa, wysokiego poziomu inflacji, szybkich zmian wewnątrz firm, które chcą działać efektywnie na rynku o takie wypalenie i brak motywacji dużo łatwiej niż przed pandemią.

Pracownicy chętnie korzystają podczas szkoleń z narzędzi pozwalających im w prosty sposób, wymagających tylko konsekwencji w ich stosowaniu, na zmianę nawyków związanych z radzeniem sobie z wycofaniem, agresją, frustracją, zniechęceniem. Obserwujemy, że ważne w tej ścieżce jest zaangażowanie całej firmy – tam, gdzie wszyscy pracownicy uczestniczą w szkoleniach radzenia sobie z emocjami, podnoszeniem kondycji psychofizycznej, wszyscy mówią „tym samym językiem” oraz jeszcze efektywniej wspierają się w zespołach. Pracownicy potrzebują przynależności szczególnie w czasach zwiększonego poczucia braku stabilności, a to jest w stanie zapewnić świadomy pracodawca. Potrzebują jasnego rozróżnienia na co mają wpływ, na co nie i jak kierować własną strefą wpływu i braku wpływu.

Obserwowany przez nas trend będzie się pogłębiał – zarówno pracownicy, jak i liderzy będą potrzebowali narzędzi związanych z samokontrolą, która pozwala im osiągać stawiane przed nimi cele, jak i z samoregulacji, dzięki której zadbają o swój dobrostan, o swoje emocje i będą skutecznie przeciwdziałać wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu.