direct search / executive search

Ta forma rekrutacji najczęściej stosowana jest dla stanowisk wyższego szczebla lub wymagających rzadkich kompetencji. Zaczynamy od określenia z Klientem cech, kompetencji i  doświadczenia, które musi posiadać kandydat na stanowisko.  Następnie nasze zadanie polega na zidentyfikowaniu na rynku pracy osób, które mogą być odpowiednimi kandydatami dla naszych Klientów, kontakt z nimi i zachęcenie ich do udziału w rekrutacji – a najczęściej są to osoby nieszukające w danym momencie pracy.  Klient otrzymuje listę kandydatów wraz z opisem każdego z nich. Ta metoda rekrutacji pozwala uniknąć długiego poszukiwania kandydatów przez, np. ogłoszenia  i docieranie z ofertą tylko do tych osób, które mają odpowiednie kompetencje.