assessment centre

Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod oceny potencjału, kompetencji i dopasowania kandydata do stanowiska. Jest tak skuteczna ze względu na ocenę kandydata w rożnych zdaniach, symulowanych sytuacjach i ocenianie go przez kilku  asesorów jednocześnie. Podczas jednej sesji można zdobyć bardzo szeroki zakres informacji o kandydacie.

W celu jak najlepszego wyboru ocenianych kompetencji i doboru zadań niezbędne jest dokładne poznanie specyfiki firmy Klienta i stanowiska pracy.  Assessment centre może trwać od kilku godzin do kilku dni w zależności od ilości ocenianych kompetencji.  Każdorazowo Klient dostaje pełny raport o wszystkich kandydatach biorących udział w procesie.