system ocen okresowych

System Ocen Okresowych to jedno z podstawowych narzędzi spójnego zarządzania ludźmi w organizacji. Jest spotkaniem podsumowującym konkretny okres pracy podwładnego – najczęściej ostatni rok. Na spotkaniu przełożonego z podwładnym pracownik otrzymuje informację zwrotną od menadżera na temat swojej pracy. Podstawą rozmowy jest formularz składający się z ocenianych kompetencji, zachowań i umiejętności – wymaganych na konkretnym stanowisku. Podczas spotkania pracownik dowiaduje się, z których jego działań menadżer jest zadowolony, a które i jak ma rozwijać w najbliższym czasie.

Dzięki wdrożeniu Systemu Ocen Okresowych Klient zyskuje:

  • jasno określone kompetencje pracowników, które przyczyniają się do sukcesu firmy
  • jasno sprecyzowane oczekiwania dotyczące pracy pracowników na konkretnych stanowiskach i możliwość ich egzekwowania
  • zmotywowanych pracowników – pracownicy lubią wiedzieć jak według ustalonych zasad jest oceniana ich praca i co mają rozwijać

WEM Consulting wspiera Klientów podczas przygotowywania Systemu Ocen Okresowych w następujących obszarach:

  • wspólnie z Państwem projektujemy System oparty o stworzony zestaw kompetencji, które są unikatowe z perspektywy Państwa biznesu
  • szkolimy kadrę menadżerską z prowadzenia rozmów oceniających
  • modyfikujemy istniejący System Ocen Okresowy, by zawsze był dopasowany do aktualnej sytuacji w Państwa organizacji