ścieżki karier

Ścieżki karier, czyli system stanowisk możliwych do objęcia dla pracownika, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Mówiąc wprost – jest to system awansu. Przy budowaniu ścieżek karier dla poszczególnych stanowisk ważne jest to, aby zaspokoić zarówno potrzeby rozwojowe, ambicje pracowników, jak i zmaksymalizować przydatność pracowników dla firmy.

Często ścieżki karier są tylko pionowym ruchem w strukturze, dla nas natomiast ścieżka karier może być również wyznaczona poziomo, poprzez nowe zadania czy zwiększenie odpowiedzialności. Jesteśmy przekonane, że dzięki takiemu rozwiązaniu system ścieżek karier proponowany przez WEM Consulting jest bardziej elastyczny i odporny na zmiany.

Dzięki posiadaniu systemu ścieżek karier nasi Klienci szybciej się rozwijają, mają bardziej zaangażowanych pracowników i co ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, mniejszą rotację.