opisy stanowisk

Opis stanowiska to usystematyzowany zbiór zadań, obowiązków i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku pracy. W jego skład wchodzą również informacje o kwalifikacjach, umiejętnościach, wykształceniu wymaganym od kandydatów podczas rekrutacji na to stanowisko. Opis stanowiska jest podstawą do zatrudnienia najlepszego kandydata do pracy, rozliczania go z wykonywanych zadań oraz rozwijania jego kompetencji.

W skali całej firmy dzięki opisom stanowisk widzicie Państwo, gdzie i jak są rozłożone zadania, a co za tym idzie odpowiedzialność za poszczególne obszary.

WEM Consulting tworzy opisy stanowisk dla swoich Klientów w taki sposób, że z jednej strony doprecyzowuje zadania na stanowisku – a z drugiej ustala optymalne kompetencje do pozyskania najlepszych pracowników do pracy.