development centre

Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod oceny potencjału, kompetencji  pracowników. Umożliwia ona określenie dalszej ścieżki rozwoju pracowników.  Jest tak skuteczna ze względu na ocenę kandydata w różnych zadaniach, symulowanych sytuacjach i bezstronną ocenę przez kilku  asesorów jednocześnie. Podczas jednej sesji można zdobyć bardzo szeroki zakres informacji o potencjale pracownika. Wyniki Development Centre  są omawiane zarówno z pracownikami, jak i ich przełożonymi. Z przełożonymi po to, aby wskazać najbardziej efektywne metody pracy i rozwoju pracownika. Z pracownikami, aby bardziej zaczęli zdawać sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, jak i mieli możliwość przeanalizowania swojego dalszego rozwoju.

W celu jak najlepszego wyboru metod Development Centre niezbędne jest dokładne poznanie specyfiki firmy Klienta i stanowiska pracy. Development Centre może trwać od kilku godzin do kilku dni w zależności od ilości ocenianych kompetencji.  Każdorazowo Klient dostaje pełny raport o wszystkich kandydatach biorących udział w procesie.