badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji jest to narzędzie pozwalające naszym Klientom poznać poziom zadowolenia  i  opinie ich pracowników o wybranych obszarach działalności firmy. Pozwala również określić czynniki, które wpływają na motywację i zaangażowanie.

Po badaniu nasi Klienci dostają szczegółowy raport. Wyniki badania satysfakcji pracowników pozwalają skutecznie wyznaczyć obszary do rozwoju, określić  przyczyny spadku motywacji, czy powody powstania konfliktów.  

Ważną sprawą po badaniu satysfakcji jest odpowiednia reakcja Klienta  po otrzymaniu wyników i wdrożenie działań pozwalających na poprawę najsłabiej ocenianych obszarów.  To właśnie reakcja na wyniki i wprowadzenie działań naprawczych mają ogromy wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.