Polityka Prywatności WEM consulting

W związku z tym, że korzystasz z naszej strony internetowej, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies lub inne podobne informacje, działające na analogicznej zasadzie jak pliki cookies. Stąd też, jeżeli w niniejszej polityce, odnosimy się do plików cookies, może dotyczyć to również tych innych, podobnych informacji. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej lub aplikacji. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, czy też informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem tej strony, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy  korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub zapisujesz się na nasz newsletter.

W każdym z powyższych przypadków, administratorem Twoich danych jest WEM consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (dalej: WEM consulting), adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722290, nr NIP 9562333094, nr REGON 369648471, kapitał zakładowy: 5.000 zł. Możesz skontaktować się z nami wysyłając do nas list na adres wskazany powyżej lub pisząc do nas na adres poczty elektronicznej: biuro@wemconsulting.pl.

Na jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe:

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane, w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookies, prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis ar. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie). Nasz prawnie uzasadniony interes, związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza), w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Niezbędność przetwarzania danych, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Niekiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak,  gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie, na swój adres poczty elektronicznej, wiadomości z naszym newsletterem. Prawną podstawą do przetwarzania danych na podstawie zgody, jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy podmiotom trzecim, w związku z realizowaniem ich celów, baz danych, zawierających dane naszych użytkowników oraz osób, które wchodzą na naszą stronę internetową. W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług, korzystamy jednak z pomocy niektórych podmiotów trzecich. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi serwerowe i hostingowe,
  2. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi związane z możliwością analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, w szczególności rejestrowania ilości wejść oraz tworzenia statystyk w tym zakresie,
  3. podmiotowi, który świadczy na naszą rzecz usługi, polegające na wysyłce automatycznych wiadomości elektronicznych z newsletterem.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:

  1. Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 3 miesięcy po jej opuszczeniu,
  2. Jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami, a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób.
  3. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – przetwarzamy je do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody w tym zakresie lub do momentu zakończenia przez nas prowadzenia działań, które związane były z odebraniem od Ciebie zgody (np. zakończeniem wysyłki newslettera).

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

a)    żądania od nas dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą,

b)    żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c)     żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)    cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,

f)     przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,

g)    wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WEM Consulting, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Pliki Cookies

W związku z działaniem naszej strony internetowej, wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo  korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne, umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie, z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub Twojego urządzenia mobilnego. Pamiętaj, że  w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas, może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.