Natalia Półtorak

Jest menedżerem, doświadczonym coachem ACC ICF i trenerem.

Od zawsze interesował ją człowiek i jego rozwój. Lubi pracować  z ludźmi biznesu, z ambitnymi liderami i przedsiębiorcami. Specjalizuje się w executive coachingu, który jest dedykowany liderom, członkom zarządu i menedżerom poszukującym inspiracji i najwyższych wyników.

Jej zadaniem, jest dokonywanie u Klientów trwałych zmian, które muszą być widoczne zarówno dla nich samych, jak i dla ich otoczenia w pracy i w domu. Widzi w ludziach duży potencjał rozwoju osobistego i zawodowego. Ma cierpliwość i empatię,  stwarzając dzięki temu klimat otwartości i zaufania. Klient jest w pełni zaangażowany, rozumiany i doceniany, co tworzy fundament do trwałej zmiany. Wspiera ją w tym procesie wieloletnie doświadczenie  z pracy w korporacji i start-upie.

Posiada wiedzę w zakresie biznesu, zarządzania i psychologii. Korzysta z narzędzi oceny 360 stopni, nie polegając jednak wyłącznie na nich. Dąży do zrozumienia sytuacji Klienta. Spotkania zawierają elementy coachingu, doradztwa i mentoringu.

Od 13 lat pracuje z zespołami, z zarządami spółek  i międzynarodowymi organizacjami. Doświadczenie zawodowe, wiedza, setki godzin przeprowadzonych rozmów, powodują, że bardzo dobrze rozumie Klientów, otoczenie biznesowe i skutecznie prowadzi proces coachingowy.