Czy zastanawiałeś się, dlaczego ostatnim razem, kiedy szef zadał pytanie Tobie i współpracownikowi na temat prowadzonego przez Was projektu, Ty zareagowałeś entuzjastycznie, a Twój kolega chodził wściekły przez pół dnia❓
Prawdopodobnie słyszeliście to pytanie innym uchem?

Nasuwa się pytanie, jak to możliwe, skoro jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy takie same uszy oraz porozumiewamy się tym samym językiem❓
A co jeśli Wam powiemy, że każdy z nas ma 4 czworo uszu? Tak, tak, czworo, nie dwoje?????

Zgodnie z teorią F. Schulz von Thuna, każdy komunikat może zostać przekazany oraz usłyszany na 4 różnych płaszczyznach. Właśnie dlatego, możliwe jest, że dwie osoby zupełnie inaczej odbiorą ten sam komunikat lub pytanie. Wszystko zależy od tego, które ucho mamy w danej sytuacji najbardziej aktywne. Poniżej przedstawiamy Wam, czym charakteryzują się poszczególne uszy w komunikacji.

?UCHO RZECZOWE – skoncentrowane jest na faktach. Słuchając tym uchem, skupiamy się na usłyszanym komunikacie w takiej formie, w jakiej został on przekazany. Można powiedzieć, że słyszymy dany komunikat/pytanie „zerojedynkowo”.

?UCHO UJAWNIANIA SIEBIE – skupione na odbiorcy, jego samopoczuciu, emocjach, które kryją się za przekazywanym przez nadawcę komunikacie. Często wykorzystywane przez psychologów prowadzących terapie.

?UCHO RELACYJNE – wrażliwe na relacje pomiędzy nadawcą a odbiorcą , często nazywane drażliwym. Najczęściej uaktywnia się w bliższych relacjach, np. małżeńskich, kiedy to odebrany komunikat traktowany jest jako atak na odbiorcę. Odbiorca odczytuje komunikat przez pryzmat relacji, jakie łączą go z nadawcą.

?UCHO APELOWE – charakteryzuje się potrzebą zaspokajania przez odbiorcę niewypowiedzianych wprost potrzeb nadawcy. Odbiorca słuchając uchem apelowym, skupia się na tym, jakie potrzeby wyraża nadawca i w jaki sposób możliwe jest ich zaspokojenie.

Aby nieco lepiej wyjaśnić powyższe kwestie, poniżej przedstawiamy przykładowy komunikat oraz to, co słyszą właściciele poszczególnych uszu:).

Nastolatek przychodzi do domu i mówi do mamy: Jestem głodny

✅Ucho rzeczowe słyszy – Zgłodniał.
✅Ucho ujawniania siebie słyszy – Czuje sie przeze mnie zaniedbany, jego koledzy zapewne już zjedli obiad, a on nadal musi czekać i dlatego tak się czuje.
✅Ucho relacyjne słyszy – Traktuje mnie jak służącą, ciągle tylko oczekiwania wobec mnie. Nawet nie pomyśli, żeby mi pomóc. 
✅Ucho apelowe słyszy – Mogłam zrobić wcześniej obiad. Dam mu kanapkę, żeby nie musiał czekać do obiadu z pustym brzuchem.

Podzielcie się z nami, które ucho działa u Was najczęściej❓❓❓?